Hajdú-bihariak

Honlap
Fel
Aktualitások
Fényképek
Prédikációk
Illusztrációk
Tanulmányok
Ez-az + amaz
Videók
Visszajelzés

 

 

Hol találsz minket a Magyarország térképén?
 

 
View Larger Map

Vámospércs     Újléta    Nyírmártonfalva

Vámospércs

A város 1992-ben ünnepelte fennállásának 700 éves évfordulóját. A 13. század elején települtek meg a falu környékén a király szolgái és kezdték az erdő irtását. A falu első hivatalos neve Belperch volt. A környező falvakból a termény Pércsen keresztül jutott el a városba, mivel fontos közlekedési út vezetett itt keresztül. Mátyás királytól vásártartási jogot kapott, majd később mezővárosi rangra emelte. A 150 évig tartó török uralom Vámospércs lakóinak is sok nyomorúságot okozott. Miután a hajdúk segítségével Báthory Gábort megválasztják fejedelemnek a hajdúk végleg letelepednek a kijelölt falvakban, ettől kezdve városi cím illeti meg a hajdútelepüléseket, köztük Hajdúvámospércset is. A két világháború között keveset fejlődött a község, a villany bevezetésére 1955-ben került sor. A magánvállalkozók száma jelenleg 145 fő. A nagyközség területén két ABC áruház, egy iparcikk bolt, 13 vegyesbolt 7 italbolt és egy étterem van. A község egészségügyi ellátását 2 magánvállalkozó háziorvos, 2 fogorvos és 2 védőnő megfelelő körülmények között végzi. Valamennyi utcában vezetékes ivóvíz van, befejeződött a gázhálózat kiépítése, megvalósult a modern digitális telefonközpont, ma közel 600-an rendelkeznek telefonnal. Úthálózata 31 km, ebből a burkolt útszakasz hossza 9 km. Közlekedés vasúton és távolsági autóbuszokon történik.

Ugrás Vámospércs város honlapjára!

H


Újléta

Újléta a Nyírség, az Érmellék, és a Hajdúság találkozási pontjánál , Debrecentől mintegy 16 km-re délkeletre Vámospércs és Létavértes között fekszik. Dombos területű, vadban gazdag, erdős-ligetes táj veszi körül, amely kirándulásra alkalmas. Az igazgatási terület délkeleti részén a Hajdúsági Tájvédelmi Körzetben található Európa legnagyobb egyhajú-virág (kikerics) termőhelye. A község lakói túlnyomórészt reformátusok, a népesség száma kb.1000 fő. A helybeliek fő megélhetési forrása a torma termesztés, az erdőgazdálkodás és az állattenyésztés. Kiépült a vezetékes gázellátás.
 

H


Nyírmártonfalva

A község a megyei ÉK-i, Dél-Nyírségre eső részén fekvő település. Debrecentől való távolsága 30 km. A megyeszékhelytől a Nyírábrány felé tartó 48-as számú főútvonalon közelíthető meg, amelyhez Vámospércsnél egy 6,5 km-es bekötőúttal csatlakozik. A településhez legközelebb eső vasútállomás Vámospércsen van. A határközelsége miatt a határmenti gazdasági kapcsolatok dinamizáló tényezővé válhatnak a település életében. Botanikai értékekben igen gazdag terület. A nyírvíz-laposok tölgy-kőris-szil ligeterdőivel és vízi-lápi-mocsári növényzetével szemben a szárazabb homokbuckák oldalain nyílt homoki tölgyesek, homokpusztagyepek és -rétek kaptak helyet.
A település eredeti neve Mártonfalva volt, amely írásos formában először 1217-ben bukkan fel a Váradi Regestrumban.
A második világháború előtt a szántóföldi termelés és az erdőgazdaság mellett jelentős állatállománya is volt a településnek. A háborút követő földosztás - a gyenge termőképességű futóhomokon, lápi és réti talajokon - nem jelentett igazi kitörési lehetőséget az itt élőknek.
A település később - az erőteljes elvándorlás ellenére - sem tudott kellő számú munkahelyet biztosítani. A rendszerváltásig ezért volt olyan magas az ingázók aránya (kb. 60%). A '90-es években viszont az ingázók nagy része munkanélküli lett, 1997-ben a regisztrált munkanélküliek aránya az aktív népesség több mint a felét adta. A rendszerváltás után - a kárpótlással földhöz jutottak révén - némileg bővült a mezőgazdasági tevékenység, így az csökkentette a munkanélküliek arányát.

H
 

 

 

Honlap ] Fel ] Aktualitások ] Fényképek ] Prédikációk ] Illusztrációk ] Tanulmányok ] Ez-az + amaz ] Videók ] Visszajelzés ]

Utolsó módosítás: 2008. március 25.