Levéltár


A vésztöi baptista egyházkerület gyülésének (1909.03.05-06) jegyzökönyve.

(eredeti kézírat)

Testvéri Nyilatkozat a Déli Baptisták részéröl

(New York 1919)