A Lapokról


Tóth Mihály (1836-1931)

a magyar baptizmus amennyire kiemelkedő, talán épp annyira elfelejtett úttörője emlékének szeretnék e lapokkal adózni.

Indulásból három fő célt tűztem magam elé:

Szeretném bemutatni Tóth Mihályt.

Szeretném, ha e lapok keresői / találói lennének az Interneten megjelenő minden, magyarokra és baptistákra vonatkozó magyar nyelvű lapnak. Szeretnék minden ilyen lapra utalni, és örülnék, ha azok is utalnának rám.

Négy részre bontom a fenti feladatot:

- az intézmények lapra mindenkit felveszek, bármely módon jutott tudomásomra.
- a magánszemélyek honlapját csak tulajdonosuk kérésére és csak abban az esetben veszem fel, amennyiben a honlapon a tulajdonos magyar baptista voltáról tanúságot tesz.
- az e-mail címlistára is csak a magukat magyar baptistának valló személyeket veszem fel saját kérésükre.
- az utolsó gyűjteményben minden a magyar baptizmusra vonatkozó egyéb lapot felveszek szintén függetlenül attól, mily módon jutott tudomásomra.

Végezetül, de nem utolsó sorban, helyet szeretnék adni vallásfilozófia / világnézet illetve egyház- és bibliatörténeti írásoknak.

Távlati célul egy RealAudio hangtár és egy on-line valláslexikon létrehozását tűztem ki.

A Lapokkal kapcsolatos minden kritikát, javaslatot, segítséget és támogatást szertettel és köszönettel fogadok.