logo

Fil 4:5A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

 

MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HIVATALOS HONLAPJA
ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE
ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG

(Csopják Attila: Képek a magyarországi baptista misszió történetéböl, Budapest 1928 A magyarországi baptisták könyvkereskedése .)

 

Tóth Mihály

 

Ilyen nevû ember több van e világon, de közülük az Úr iránti ragaszkodásban és hûségben ez a mosti már kilencven éven felüli férfiú emelkedik ki missziónk történetében. Nagyszalontán született 1836. évi szeptember hó 24-én. Az elsõ úttörõk közül õ az evangéliomi szolgák egyetlen élõ tagja. (1927. évben). Nagy idõt ért el, nagy dolgokat tapasztalt, nagy hitet vallott és nagy eredményeket láthat.

A mult század hetvenes éveinek elején egy Lajos János nevû puskamûves honvéd tartózkodott Nagyszalontán az akkor ott székelõ honvéd gyalogezrednél, aki az evangéliumot valószínûleg Novák Antal bibliaárus útján felismerve és szívét a Megváltónak átadva, hirdette Isten igéjét embertársainak. Az ige behatolt Tóth Mihály szívébe és a megtérés felé indította. Ebben segítségére jött Novák Antal, s a gyümölcs megérett úgy, hogy 1872. évben Tóth Mihály már a Szentlélektől való újjászületésnek örvendhetett. Tehát 36 éves korában már a boldog emberek közé tartozott, azonban csak 1876. május 9-én merítkezett alá, mivel a bibliai keresztséget azon idõben még kevesen ismerték. A bemerítést Meyer Henrik budapesti prédikátor végezte. 1877. évben diakonussá és 1881. évben vénné avattatott. Munkálkodása hat megyére terjedt, tehát folytonos utazás, igehirdetés és a lelkek ápolásából állott tevékenykedése, melyet buzgalommal és kitartással teljesített. Hogy minõ akadályokon kellett keresztülhatolnia és minõ ellenállásokat leküzdenie, bizonyítja az, hogy tíz ízben fogták és zárták el munkája közben. Fogságainak ideje alatt csak egy ízben kapott kenyeret. éhezett tehát eleget. Négyszer toloncolták haza négynapi gyaloglással. Volt olyan idõ, hogy az isteni tiszteletet csak titokban végezhették és ha szobában voltak, az ablakokat párnákkal rakták be, nehogy a szó és ének kihangozzék s az ellenség belásson a helyiségbe.

De a sok küzdelem és a hûséges kitartás után megjott a szabadság napja, amikor már nyilvánosan, szép kápolnában teljesíthetett istentiszteletet, mint a nagyszalontai gyülekezetnek vezetõ vénje. Most 91 éves korában, bár elaggva, de ugyan a régi hittel örom közt tekinthet vissza amultba. Mikor megtért, alig voltak tízen az egész országban, mikor üiegkeresztelkedett, akkor vagy 40-50-en s most, ha a, hazánktól elszakított területeket is számbavesszük, a bibliai keresztséget megismert tanítványok száma megközelíti vagy talán meg is haladja a negyvenezret. Legáldásosabb munka a lelki munka! Az elsõ úttörõket követik a késõbbi úttörõk és esztendõk multán a járatlan utak egyenletesekké válnak.

 

A teljes könyv letöltése >>>

© 2020 baptista.hu