logo

Fil 4:5A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

 

MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ HIVATALOS HONLAPJA
ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTA GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE
ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG

 

Kit vagy mit szolgál a baptista.hu?

 

A világ bármely részén működő Magyar Baptista gyülekezet, misszió, szervezet vagy intézmény egyetemlegesen használhatja a baptista.hu domain nevet internetes megjelenésére.  Közülük senkit nem részesítünk előnybe és nem rekesztünk ki, akkor sem, ha esetleg kifogása van személyünkkel és/vagy munkánkkal szemben.

Baptista.hu internetes névhasználathoz saját költségünkön ingyenes web tárterület nyújtunk a fentebb felsoroltaknak.

20 éves tapasztalat alapján megtanultuk, hogy nem számíthatunk az igénybe vevők fegyelmére és a felhasználók számára nem elég szóban megfogalmazni az ésszerű határokat, technikai korlátot kell alkalmaznunk, így 2020 júliusától 500 MB tárterületet nyújtunk felhasználónként. Ez a méret a meglévő felhasználók 93%-nak bőséggel elegendő.
A magasabb igényű 3%-ot kapcsolatrendszerünket és kedvezményeink megosztásával tudjuk segíteni, vagyis önköltségi áron nyújtunk nekik további tárterületet, cpanel fiókokat és domain fenntartást.


Több támadás ért bennünket azzal kapcsolatban, hogy miért regisztráltuk magán névre a baptista.hu domaint és miért nem adjuk át a név használati jogát az MBE-nek. Egy mondatba foglalva kijelenthetem, hogy Isten így hozta össze és Vele perlekedjen, akinek kifogása van.
A kérdés első részének hátterében az a körülmény lapul, hogy mielőtt a domaint nevünkre bejegyeztük, agitáltuk az MBE akkori vezetését a regisztrálásra, de elhatárolódtak tőle. Mivel akkori ismereteink szerint is már láttuk a Baptista szellemiséggel ütköző használatba kerülésének esélyét, felelősséget éreztünk annak megelőzésére. Ha már az előbbi felelősséget felvállaltuk, szerettük volna a név használatát a leg illetékesebbek számára - vagyis a Magyar Baptista gyülekezetek, missziók, médiák és bármely más szervezetek – számára biztosítani és szolgálatképp vállaltuk a szerverháttér megteremtését és fenntartását.
 A kérdés második részének oka, hogy mire az MBE megfogalmazta igényét a név birtokba vételére, addigra már meglehetősen sokan használták a nevet az általunk biztosított formában, köztük olyanok is, akik nem tagjai az MBE-nek (pl erdélyi, vajdasági vagy távolabbi intézmények) Így az egyházelnökkel való személyes megbeszélés során rögzítettük, hogy vállalt szolgálatunkat továbbra is a megkezdett formában szeretnénk végezni.
Ezzel kapcsolatosan fontos tudni, hogy a baptizmus eredendően nem felülről szervezett, piramis hierarchiába centralizált rendszerű, mint a Katolikus egyház, hanem alulról szerveződő és nincs a gyülekezetek fölé rendelt földi szervezet, kizárólag Krisztus van a gyülekezetek felett. Persze a gyülekezetek létrehozhatnak szövetségeket, de azoknak nincs, legalábbis nem lenne szabad nagyobb befolyása keletkezzen és semmilyen függésben nem tarthatják a gyülekezeteket. Mindazáltal érthető, ha valakiben ez nem tudatosul, hisz a környezetünkben – ahonnan amúgy kihívott az Úr – megszokott ez a piramis rendszerű hatalmi modell.
A XX. század elején a baptisták közt bekövetkezett szakadás hátterében is hasonló körülmény húzódott meg. Az "elismertek" a világi törvényhez igazodás árán is ragaszkodtak az elismertséghez, miközben a "szabadok" – köztük Kornya Mihály, Tóth Mihály és más úttörők - elhatárolódtak az ilyen törekvéstől.


 

© 2020 baptista.hu