457060 Camăr, Str. Kankor Nr.768, jud. Sălaj, Romania | Tel: +40-260-672148

 
 

A Kémeri Baptista Gyülekezet több mint száz éve létezik, hirdetve Istennek, Jézus Krisztusban való csodálatos szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét. Isten segítségével arra törekszünk, hogy komoly hívő életet éljünk és másokat is Jézus Krisztushoz vezessünk. Szigorúan ragaszkodunk a Szentírás drága igazságaihoz és elengedhetetlennek tartjuk a megtérés evangéliumának hirdetését az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által.

Gyülekezetünk a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségéhez (RMBGySz | Facebook) tartozik, aktív tagjai kb. 150 fő, ebből kb. 25 fiatal. Ezen felül a Vasárnapi Iskolába járó gyermekek száma kb. 60.

Istennek legyen hála, hogy elérkezhetett az idő gyülekezetünk történetében is, hogy vezettetést kapjunk arra nézve, hogy egy új imaházat építsünk! Minden kezdet nehéz, de hálásak vagyunk, hogy a munkálatokat megkezdhettük 2006 október elején! Közösségünk minden tagja lelkesen vállalta és vállalja a reá eső részt, úgy a munkában, mint az adakozásban. Természetesen, csak addig nyújtózkodhatunk mi is, ameddig a takarónk ér! Istenbe vetett reménységgel hisszük, hogy Ő vezetni és segíteni fog minket ebben a munkában.

2012 őszén sikerült beköltöznünk az új épületbe és azóta ott tartjuk közös istentiszteleti alkalmainkat. Az építkezési időszak végefelé, de még mindíg távol a céltól, a hajrá időszakát éljük. Sokszor ez a legnehezebb. Az évek során elvégzett sok munka és befektetett pénz kiolthatja a testvérek kezdeti buzgóságát. De bízunk az Úrban, aki erőt ad nekünk ahhoz, hogy mindvégig kitartsunk. Még nagyon sok munka van hátra és igen sok anyagi fedezetre is szükségünk lenne. Istenhez fohászkodunk, hogy az Úr rendelje ki a szükséges pénzt az építkezés teljes befejezéséhez! Mindazok, akiket az Úr drága Lelke indít arra, hogy ilyen módon is segítsenek, kérjük vegyék fel a kapcsolatot gyülekezetünk vezetőségével, vagy a gyülekezetünk bankszámláit is használhatja e célból: 

Lelkipásztor: Pardi Félix - Mobil: +40-735-500959,

Felavatott Vén: Szilágyi József - Mobil: +40-766-278325

Gyülekezetvezető: János Imre - Mobil: +40-766-658068,

Titkár: Major István - Mobil: +40-766-646068,

Pénztáros: Dobozi Barna - Mobil: +40-766-345292,

Nume Titular de Cont: BISERICA BAPTISTĂ CAMĂR

Banca: RAIFFEISEN BANK - Şimleu Silvaniei

Cont IBAN - (EUR) - : RO85 RZBR 0000 0600 0843 2916
Cont IBAN - $ (USD) - : RO03 RZBR 0000 0600 0843 2937
Cont IBAN - R (RON) - : RO75 RZBR 0000 0600 0843 2902
   

2013 Február 4-10 / Evangelizációs Alkalmak / Igeszolgálatok

   
   

Hálásan köszönünk minden értünk elmondott imát, és segítséget!

   
    "Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért." - 2 Kor 9:15