Lelkipásztor 

bulletin blog

Bemutatkozás

Gyermekkor

Szilágynagyfaluban születtem, hívő, baptista családban, első gyermekként. Ebben a faluban nevelkedtem, itt jártam iskolába. Szüleim és nagyszüleim is istenfélő emberek voltak, így születésemtől kezdve hallottam Istenről, a Bibliáról. Kisgyermek koromtól kezdve engem is elvittek az istentiszteletekre, vasárnapi iskolába, tanítottak nekem igeverseket, bibliai történeteket. Tehát már gyermekkoromban megismertem Isten igéjét, a hívő élet alapjait, része voltam a gyülekezeti közösségi életnek. Áldást jelentettek ezek a számomra. Tisztában voltam azzal, hogy mi Isten akarata az emberrel, sok alkalommal hallottam az evangéliumot. Megértettem, hogy minden ember bűnös és szükségem van nekem is a megtérésre.

Megtérés

Többször is szólt az Ige hozzám személyesen, de nem tudtam engedelmeskedni. 15 évesen a Hargitai Keresztyén Táborban Isten megszólított, rávilágított a bűneimre. Több napig vívódtam, próbáltam meggyőzni magam, hogy elég jó vagyok, de be kellett látnom, hogy vannak bűneim, és ezeket le kell tennem, meg kellett vallanom Isten előtt. Ekkor adtam át az életem Istennek. A következő évben bemerítkeztem, majd elkezdtem aktívan részt venni a gyülekezet életében. Azok a gyülekezeti tevékenységek, amelyekre korábban mint kötelező szokásokra tekintettem, megteltek tartalommal számomra (imádkozás, éneklés igehallgatás). Több szolgálati terület is megnyílt előttem. Személyes életemben igyekeztem időt szánni az Istennel való kapcsolat ápolására a bibliaolvasás és az imádkozás által. Törekedtem a gyakorlatban is megvalósítani azokat az elveket, amelyekre a Biblia tanít (becsületesség, tekintélyek tisztelete, szeretet, stb.).

Elhívás és szolgálat

17-18 éves koromban éreztem, hogy Isten hív a szolgálatra. A rám bízott feladatok végzése közben azt éreztem, hogy még jobban, és nagyobb odaszánással kell ezt tegyem. Egész addig erősödött ez az érzés, amíg megértettem, hogy Isten elhívott a teljes idejű lelkipásztori szolgálatra. Sokat imádkoztam azért, hogy Isten akaratát helyesen lássam meg. Közben igék által is megerősítette az elhívást bennem Isten. Néhány Ige amelyek által Isten vezetett: Ézsaiás próféta elhívása (Ézs 6), az Úr Jézus beszéde a lelki aratásról (Mt 9,35-38), Nehémiás személye (Neh 1-2), Jósiás király személye (2Kir 22-23). Isten kegyelméből 1996-ban elkezdhettem a teológiai tanulmányokat Kolozsváron. Voltak nehezebb időszakok, de Isten átvezetett rajtuk. A 2000. év jelentőségteljes lett az életemben, mert akkor szereztem meg az egyetemi oklevelet, ami után házasságot kötöttem, majd elkezdtem a lelkipásztori szolgálatot. Azt mondhatom, szinte új időszámítás kezdődött. 2007-ig Szilágyszenkirályon szolgáltam, 2007-2014 között Bihardiószegen, 2014 augusztusától pedig Hadadnádasdon igyekszem küldetésemet betölteni.