Kezdő oldal >>

Cím:4130 Derecske, Ipar utca 16.

Alkalmaink:
Vasárnap 9:30
imaóra, utána
istentisztelet
17:00 istentisztelet,

Szerda 18:00 istentisztelet

Vasárnapi iskola Gyermek alkalmaik az iskolai időben 9:00-tól kezdődnek


Lelkipásztor beiktatás Derecskén

Több évnyi csendben figyelő várakozás után ismét van lelkipásztora a Derecskei Baptista Gyülekezetnek és körzetének. A közös látás keresésének és a jelölt körüli egységre jutásnak tétovázó időszaka multával szinte váratlan gyorsasággal és gördülékenységgel csengett össze a gyülekezetnek és vezetőinek szíve Csuhai József lelkipásztor testvér személyében. Korábbi szolgálatai alapján már nem ismeretlenként szólították és hívták meg.

Ennek az egymásra találásnak spontán örömét terelte ünnepi mederbe a november 17-én megtartott beiktatási istentisztelet.  A hivatalos meghívottak mellett a körzet szinte teljes testvérisége, barátkozók és érdeklődők voltak jelen, valamint a helyi elektronikus média is képviseltette magát.

Az ünnepi igehirdetést és a beiktatás eseménysorát egyházunk elnöke, Papp János testvér végezte. A gyülekezet tagjainak és választott lelkipásztorának egybecsengő, "igen"-nel megpecsételt fogadalma után köszöntések következtek. A munkáját bevégző ügyintéző lelkipásztor átadta a szószéki Bibliát, majd a gyülekezetvezető, Mikola Zoltán, és az egyházkerület képviselője, Bacskó Gábor presbiter testvérek üdvözölték az újonnan beiktatott lelkipásztort és családját. A történelmi egyházak képviseletében Ranyhóczki János rk. plébános, valamint Bakó István úr, a település első embere, egyben a református közösség presbitere szólalt fel. Az évek során számtalan kisegítő szolgálattevő fordult meg a derecskei gyülekezetben: nevükben Csercsa Attila (Debrecen); a körzet nevében Szécsi Attila (Esztár), a roma gyülekezetek képviseletében (akik az új pásztor munkájának másik felét képezik) Rézműves János (Pocsaj).

Végül Csuhai testvér (szó)székfoglaló beszédében néhány rövid gondolatban a gyülekezet világban betöltött szerepéről szólt. Miután pedig már biztos kezekben látta jövőjét a Derecskei Gyülekezet, Schneider Károly presbiter kedves szavaival köszönték meg az ügyintéző lelkipásztor, Füstös Gyula négy és fél évi munkáját.

Hiányos lenne az ünnepről alkotott kép, ha nem kerülne említésre a Sáska Emil diakónus tv. által életben tartott énekcsoport szolgálata. Különösen figyelemre méltó volt a megszólaló alkalmi énekek sorának logikája: "Őrálló szólj, ne légy néma", mert az "Aratás nagy ura (is) szól tenéked", hogy "Legeltesd nyájamat". A tudomásul vétel után, hogy ez a "Feladatom", mintegy közös felkiáltással indult új, közös útjára a pásztor és nyája: "Munkára fel!".

Így legyen!

Füstös Gyula, 2013. november.
Forrás: http://www.baptist.hu
utolsó frissítés: 2013.12.24.