Debreceni Baptista Gyülekezet  

   
 

             Bemutatkozás

 
   
 

Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk .  

Korinthus 2,12   

 

Frissített oldalak

 

Bemutatkozás
Elérhetőség
Alkalmaink
Híreink
Meghívó
Igehirdetés
Szociális Bizottság
Női Kör
DeKK - Kreácionista
Bemerítés
Bizonyságtételek
Bibliatanulmányok
Könyv - Zene
Ifjúsági
Kérdések
Fotók
A mi lapunk
Kapcsolatok
E-mail
Cigánymisszió

Missziómunkák

Nagysándor telepi

Nyitó lap

 

 

A Debreceni Baptista Gyülekezet

megújult honlapja:

www.baptistadebrecen1.hu

Lépjen be új honlapunkra!

 

A baptistákról

 

 A Szeretetszolgálat Alapítvány alapító okirata

Debreceni Baptista Gyülekezet  

Gyülekezetünk része a Magyarországi Baptista Egyháznak. A baptista misszió 150 éve kezdődött Magyarországon.

A Debreceni Baptista Gyülekezet több mint 100 éve munkálkodik, hirdetve Isten örömüzenetét.

A világon több mint 100 millió baptista hittestvérünk van.

Mint evangéliumi szabadegyházak, valljuk az önkéntes és tevékeny gyülekezeti tagság elvét.

Mint protestáns felekezet, jó testvéri kapcsolatunk van a reformáció egyházaival. A kereszténység egészébe való  beilleszkedésünket példázza, hogy mi is valljuk az apostoli hitvallásban  megfogalmazott alapvető hitigazságokat.

Mint baptisták, szeretnénk  Isten segítségével a hitüket komolyan vevő, gyakorló keresztények lenni. Ragaszkodunk a Szentírás igazságaihoz.

Fontos számunkra a megtérés evangéliumának hirdetése és a szabad államban szabad egyház eszméje.

A lelkiismereti és vallásszabadság hívei vagyunk.

 

 

 
Vissza

Frissített oldalak