Üzenőfal

Ahová te is beírhatsz !

A nem ideillő üzenetek törlésére minden jogot fenntartok !!!
2017.04.25 21:59 : Szarka Kálmán
A gametofitikus önmeddőség pollen és bibe között lejátszódó reakciói pilis
 
2017.04.24 19:06 : Michael Gastarbeiter, rectum, Közép-Ázsiai Egyetem
Ezennel bejelentjük, hogy akkreditáció- és engedély híján a következő képzéseket beszüntetjük, egyűttel mivel ebből volt pénz az egyetemet bezárjuk: gyomorgalanbász, exkluzív galambász, partygalambász, konzervatív galambász, liberális galambász, nemzeti galambász, nemzeti radikális galambász, marxista galambász, konszekutív galambász, galambbiliárdász, solymász, legyész, lepkész, cinkész, gólyás struccász, nehéz struccász, bérvarjász, pokász, hugyvéd, nandász, főkeselyész, történeti solymász, masztabahollász, macskászmérnők, bölcsészmérnök, matematikus-mérnök-bányász, bányász-orvos, lovaskocsiszerelő-szamárműszerész, nyúlbiológus, halász-fizikus, apát-kukás, költő-csöves-moslékfőző
 
2017.04.24 15:13 : Kim Szuro
kultúrhérosz a koreai mitológiában: a kaja törzsi állam megalapítója a Naktongan alsó szakaszán, Kjongszao-Pukto tartományban, Kimha környékén. A Karakkukkiban (Feljegyzések Karak államról, 11. sz. közepe) közölt mítosz szerint, amely szerepel a Szamguk Juszában is, a kaja törzs népe a világ teremtését követően a Koreai-félsziget déli részét lakta, s. i.sz. 42-ben, a 3. holdhónap 3. napján a Pukküdzsi hegy ("Az Északi Teknősbéka hegye") gyomrából emberi hang szólt hozzájuk, miszerint az ég parancsára jött államot alapítani. Amikor a kaják az uralkodó szellemének fogadására szolgáló szertartásukat végezték, nagy morajlás támadt, s egy sötétlila kötélen az égből aláereszkedett egy aranyláda. Hat olyan kerek aranytojást találtak benne, amelyek a Napra hasonlítottak. Másnapra a tojásokból uralkodói külsejű fiúgyermekek keltek ki. Tíz nap elteltével kilenc csa (egy csa = 30,3 cm) magasságúra nőttek, külsőre a sárkányhoz voltak hasonlatosak, szemöldökük nyolc színben pompázott, s szemüknek két-két pupillája volt.
 
2017.04.22 01:47 : Disznót bársony nyereg meg nem illet
An darhan Tojon, "ősi tekintélyes úr" a jakut mitológiában a házi tűzhely ura. Apró szakállas öregapóként képzelték el.
 
2017.04.22 01:46 : Körmetlen macskának nehéz fát hágnia
Arszan duolaj "Föld pocak úr" az alsó világ nyolcfajta gonosz szellemének egyike. A föld alatti királyság legmélyén él, az ingoványos mocsár mellett, ahol még a pók is megreked.
 
2017.04.22 01:37 : Ucsícelnyica az Ubornaján
A művészileg alantas paszkvillus a 17. század második felében vált a politizáló nemesség egyik legnépszerűbb műfajává. Szerzői a valódi vagy vélt sérelmet, bűnt, ferdeséget ostorozva vagy védelmezve, ritkán tárgyilagosan, legtöbbször elfogultan szólnak egyénekről és közösségekről. Célba vesznek egyházi és világi vezetőket, a személyeken túlmenőleg intézményeket, törekvéseket. Céljuknak megfelelően nemcsak bírálnak és feddnek, hanem ócsárolnak, sokszor becsmérelnek és rágalmaznak is, hátterükben azonban mindig meghúzódik valamilyen érzelmi túlfűtöttség, indulat, mely a versek íróit – ritka esetekben – a szatíra ügyes, irodalmi érdekű alkalmazására lendíti.
 
2017.04.21 22:38 : Macskapunci macskapöcs
Galambos Sámuel: Oreszka határa urbéri rendbeszedésének terve pilis
 
2017.04.18 11:50 : Jani
Mekkora marhaság ők vazze
 
2017.04.16 22:36 : Buchwald nénik székeket árulnak a Kjeragon
Itt, az ötödik ítélőszéken kivágják a vétkesek szívét Jen-lo-vangnak Ökörkobak és Lópofa segít, ők kísérik a vétkesek lelkét a Vang-hsziang-tajra ("szülőföldlátó terasz") ahová hatvanhárom késfokból álló lépcső vezet.
 
2017.04.16 04:59 : Elbaum Jakab előimádkozó
Hszü Csen-Csün csücsög a sárkánynak pilis
 
2017.04.14 22:59 : Büfögős Dezső főpásztor, nyilvános rendes tanár, Fukusimai Gyomorgondozó
Értesítjük a munka hajnalban kelő főhőseit, hogy sztahanovista evenki nefritbányász elvtbarátaink segítése érdekében a kora hajnali csúcsóráktól késő hajnalig forgalomba állítjuk a piros SCSÁ gyorsvezgyehodjáratot. E lakókunyhófeltáró betétjáratunk a Szemengyejev Gyorsföldúton hasít, így az indulásához képest fél órával előbb ér be.