Üzenőfal

Ahová te is beírhatsz !

A nem ideillő üzenetek törlésére minden jogot fenntartok !!!




2017.12.05 20:36 : Racsnis Angyalka
Dezső bácsi a szellemi mélygarázs szeméttelepen talált diszkmenben kozmikszot hallgat piliys
 
2017.12.05 20:02 : Bérfarkas
Chilton Flóra pilis
 
2017.11.29 21:36 : Buhúp Ottmár Jácint
Ekin Deligöz prilish
 
2017.11.28 21:15 : Büdörös Becegő
Gyomorköltő béka pilis
 
2017.11.26 12:23 : Az alvilág professzora
aszimptotikus szabadság pilis
 
2017.11.25 12:42 : Bereményi Arcturus
A’ plánéták.
Minthogy a’ plánéták mind a’ nap körül
nehézlenek, világos, hogy a’ nap a’ mi pláné-
tai alkotmányunk’ közép pontját, vagy is szó-
rossabban a’ körülte keringő égi testek’ orbitájinak
tűzhelyét foglalja-el. Reánk nézve csak
egyféle mozgása, u. m. a’ forgó, észrevehető.
Megfordúl egyszer a’ tengelye körül 25 nap
és 14 óra alatt és nagyságára nézve 1,300,000
akkora mint a’ föld.
A ’ plánéták a’ naphoz legközelebbitól kezdve
ezek:
1. Mercurius, ^ megkerüli a’ napot
88 nap alatt, és megfordúl a’ tengelye körül
24 óra 1 minuta alatt. Egy 25-öd rész akkora
mint a’ föld.
2. V é n u s , ^ útját elvégzi 225 nap, és
forgását 23 óra 22 minuta alatt. Kitsinnyel
kissebb a’ földnél.
5. Tellus, J vagy a’ mi lakföldünk,
megjárja az eclipticát 3Ő5 nap 5 óra 48 minuta
az az egy esztendő alatt, tengelye körül
megfordul 23 óra 56 minuta alatt.
4. Márs, ö* megkerüli a’ napot 1 esztendő
322 nap alatt ’s a’ forgása ideje 24 óra
40 minuta, i nagyságú mint a’ föld.
5. §.
10
5. Jupiter, 2j. elvégzi keringésit 11 esztendő
315 nap alatt, fordulását igen rövid idő,
u.m. 9 óra 56 minuta alatt. 1333 akkora mint
a5 föld.
6. Saturnus, ~\j útkarikáját megjárja 29
esztendő löö nap alatt. Fordulására kell 10 ó-
ra ló minuta. 928 akkora mint a’ föld. *
7. Uránus, J melyet llerscheí csak
1781-ben fedeze-fel. 84 esztendő 8 nap alatt
kerüli a’ napot. Fordulása ideje 7 óra 80 akkora
mint a’ föld.
A’ plánéták közül Merkurius legközelebb
van a’ naphoz, Uránus legtávolabb, Jupiter a’
legnagyobb, Merkurius legkissebb, Yénus a’
legfényesebb, Saturnus legcsudálatosabb, mert
egy kettős gyűrűvel vagy lapos karikával van
kerítve, mely kemény homályos test és saját
fordulása van, melyet elvégez 10 és fél óra
alatt.
A ’ plánétákat könnyű megkülömböztetni
az álló csillagoktól, mivel a’ helyet szüntelen
változtatják, ’s világiások, mely nem egyéb a’
nap sugárainak visszaverődésénél sokkal csendesebb
és egyenlőbb mint az álló csillagoké,
melyek szintúgy szikrázva és reszketve ragyognak.
Ez a’ szikrázás a’ levegőben lévő párák
 
2017.11.23 21:21 : Pomogáts Dezső 40 éve Bükkoktélon élő lakos, jelenleg rokkantnyugdias színbányász elmondani kívánja
A színbebörtönzés elmélete pilis
 
2017.11.06 22:09 : Elvtársam, a Medve Sajt
Lidl erodeluxe Poloskapástétomos pizza ínyenc szőrös venezuelai póklábbal piliks
 
2017.10.21 21:54 : Rajzszeges pacsi meets kénsavas pacsi
piranhás-c-pás-barrakudás-kajmános guyásban úszás sörhasú elítélteknek francia guyanában, a nyertes yogosult pápua-új guineai törzsi zsírégető hepajra pylyys
 
2017.10.09 23:20 : Bűnüld Ödön
Szállások Lófos közelében pilis
 
2017.09.25 22:12 : Halálfejbegríz
Hardstyle parti a kokszolói garázssoron, a nagyolvasztóból ritmusra fröcsög a nyersvas, a markológépek ugrálnak mint Tigris a farkán pilis