Üzenőfal

Ahová te is beírhatsz !

A nem ideillő üzenetek törlésére minden jogot fenntartok !!!
2017.11.06 22:09 : Elvtársam, a Medve Sajt
Lidl erodeluxe Poloskapástétomos pizza ínyenc szőrös venezuelai póklábbal piliks
 
2017.10.21 21:54 : Rajzszeges pacsi meets kénsavas pacsi
piranhás-c-pás-barrakudás-kajmános guyásban úszás sörhasú elítélteknek francia guyanában, a nyertes yogosult pápua-új guineai törzsi zsírégető hepajra pylyys
 
2017.10.09 23:20 : Bűnüld Ödön
Szállások Lófos közelében pilis
 
2017.09.25 22:12 : Halálfejbegríz
Hardstyle parti a kokszolói garázssoron, a nagyolvasztóból ritmusra fröcsög a nyersvas, a markológépek ugrálnak mint Tigris a farkán pilis
 
2017.09.25 21:35 : Oncorhynchus Mykiss Grófó és az Automatikáschokk
Transzormátorházba menteeemm vajasmézeskifliteteeem. Megbʇʇozsɐ a megawatt, ɐɟɐʞ ǝp ɯósǝʇsᴉʞ zǝ ɐɟ ɐ ʇuᴉɯ ɯɯozsɐɟ ɐ llá
 
2017.09.24 01:55 : dézs ǝs zssoɹ ǝs ʇloʌ ɯǝu ɐᴉɟósZ ʞunláuᴉɯ qqöʇ ʎƃɐʌ sőɹǝ ʇloʌ ɯǝu ɐᴉɟósZ


˙ɐqpáááásɔᴉd ɐ zsɐɟól 'pɐɾípuöʇzsö ᴉʌɐɥ ɐ pɐʇzsɐqlǝ˙˙ɐuɹád ʇʇɐlɐ ʞüƃƃǝs ɐ uoʎuáʌípɹőq ɐ ʞáʌɹnʞ ɐ ʞɐuzsɐq 'ᴉuuǝɯ ǝuéʞ ɐzɐɥ 'ɐqɾáɹǝldnʞᴉdᴉʞ ʞɐuzáɹoƃuozᴉƃuᴉz ˙ᴉuuǝl ɹɐʞɐ ɐdád ssoɹoqííííq ɐ loʞéɹoʞnʞ ᴉʞᴉʞ˙˙˙ɐdád ɐ ʇɐƃoɹɐzs ʇɐʞáʎʇɹáʞ ɹǝunʇ ʌʇ ǝƃnɐddnɐɥ


كروص يف ةيرهشلا ناصحلا ةيسارد ةحنم كب صاخلا سنجلا سرام ،كب صاخلا ةداسو رامحلا تحت ةيدلج ةكيرأ ىلع نيعالملا ةرهاعلا ˙مهرايد ىلإ ةدوعلا بجي كب صاخلا نيمسلا يف ليبجنزلا نوكي نأ يف نيبغارلا اليلق كيد لمعتس عيمجلا
 
2017.09.24 01:44 : ƃᴉʌpolʞ ʎǝʎuƃösZ -uázssɐH ʞáʎloԀ


ɯouɯoʎuᴉʞ ʇsoɯ llǝʞ ʇéʇǝlʞézs sáɯ ʎƃoɥ 'ɯouɐllɐʌǝq ɾáɟ ǝp 'ɯouɐpuoɯ zéɥǝu
 
2017.09.20 21:26 : Ortonyczeoyl.hydrofulminat
Más nevezetén Durranó Niké avagy Veszedelmes Niké. Több módosulata ismeretes. Az alpha-módosulat: monoklin, Tiszta állapotban fehér, gyémánttüzű kristályok, elsőleg kellemesen édes, utólag fanyar, enyhén füstös ízzel. Nem nagyon mérges.A legkisebb szennyezés azonban gátolja e kristály kifejlését, ami oka leend annak, hogy csak Takacs és kutatócsoportja 6 évi megfeszitett munkájának, mintegy 100 átkristályosításának eredményeképpen tudták egy ízben kinyerni. Nyugodt, erős frictióra vagy ütésre sem reagál, biztonsággal szállítható, azonban hetek múlva a tartóedény fedelén a béta- módosulat szublimál, ami felfedezője sérülését okozta. Lassan hevítve 81 fokon liquid fázisba alkulást szenvedvén nyugodtan elpuffan. Újabb adatok szerint dolgoznak ipari könnnyebb előhozásán, melly az eddigieknél biztonságosabb felhasználását eredményezheti. Béta-módosulat. Halványkék, szagtalan, igen pikirt tűk. A legkisebb megrázkódtatásra hatalmas durranással semmisül meg, elemi erővel elpusztítva minden környülvevő szubjectumot. Első izben 1881-ben Berthollet fedezé fel, és ritka kegye volt a sorsnak, hogy ezt túlélhette. Detonácziósebessége ezidáig kiméretlen, de minden eddigilé alkalmazott robbantóanyagénál mérhetetlenül hatalmasabb. Svejcben a Brenner-hágón átvezető alagut furásánál helyszíni előállítással a roppant vonalkifejtéseknél használták fel gigászi rombolóelejét, az előállításban s a szállításban résztvevő számos munkás életét követelve. Előállítását és véle való foglalatoskodást manapság már csak különösen kiképzett, erre kioktatott és többszörös vizsgának alávetett személyek végezhetik.
 
2017.09.16 00:57 : Cognexo ergo Sum...
1981. évi 28. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Mozambiki Népi Köztársaság között 1980. szeptember 24-én Maputóban aláírt Barátsági és Együttműködési szerződés kihirdetéséről pilis
 
2017.09.11 20:20 : Rézműves Evöry Démizson
Én, Rézműves Evöry Demizson A Kocsis Tupoljev Nemzetiségi Rakétatechnikai Főiskola-és Szakmunkásképző Súlytalanságbeli Ökölvívás és kötekedés nyilvános rendes tanára (Anyja neve: Rúcs Rejna, lakhey: 1243, Calaisi Migránsok Parkja 4. sát.) továbbiakban: én, átvettem Sajtos-Mogyorós János Csíf Egzekutív Officér-Szélsz Menesertől (Anyja neve: Szeppuku Villibäldné Zsїr Klotild. lakkhejj: 1256 Bp, Majelpalota-kertváros, Koreay-ut 2) a következőket: 3 molekula Nihonium-fulminát, átvétel után 34 ms-al továbbhasadt joliotium-majd 45 sorozaton át bomlott ólomfulmináttá, h előbb nem durrant volna el, tehát ne feltételezzék, hogy származásom okozta a maghasadást, 0,0004 g seaborgium-azidot, mely ugyancsak hasadott és durrant pár ms-ot követően, 23 g rádium-azido-fulminát kettős sót, ez is eldurrant, tölcsért csinált kezemből és kiáltottam vidáman, mert kaptam 3 zsák yent. ezeken kívül némi pontosan 340 g szegfűszeges plutóniumpikrátot és némi 34,5 karát neptunium-kloritot vettem át. Eladtam némi nem részletezett ellenszolgáltatáscsomagért de főleg utonfutós 8as béemvének látszó (de lehet csak kombi pobeda) cserébe 45 mg puporkium-karbokszipeptidáz- enzimet, melyet szabadálommal is levédettem, mint kis családom által a közeli dögkút megemésztése közben drága grófi gásztrointéstinális tráktusunkban megtermelt enzimet. Ezen enzimet tudásom szerint használt bőrfotelek újrahasznosrohasztására hasznáják a Dodzsem Jankó Trubadúrüzem bőremésztő kádjában. A kétes üzelmek közben beleborultam a nitrálósavas pulperbe" ez miatt félig megnitrálódtam, amelynek okán ökölvívó metseim és kocsmai kötekedéseim közben néha izgalmamban meggyúlok. egyebet jegyzőkönyvbe nem mondok.
 
2017.09.09 13:26 : Khandúr Khálmán, Fogarasi Felső széknek Prothocularis Articullissinak rendben való írása
Az patakokban kik városson által folynak, semmi némű rusnyaságot önteni, szemetet belé hánni, ganét reá hordani árnyék széket reá tsinálni, bőrőket benne áztatni, bélt, moslékot, dögöt és rusnya ruhákot szapulláson kívül ne mossanak, ne áztassanak. a szőcsök is bőröket patakokban belé ne mossanak, és edgy szóval az Városson által folyó patakokban az város között semmi rusnyaságot belé ne öntsenek, se benne ne cselekedjenek, mellyekben ha valaki deprehendáltatik, elősször forintra, másodszor két forintra, harmadszor 3 forintra et sic consequentur totles quities büntettessék meg. az utczákon levő hidaknak és gátoknak építtésére, utaknak csinálásában indifferenter minden rendek tartoznak suo tempore a rendelés szerént segítteni, sub, poema flor 3. toties quoties. Tűztől melly igen kellessék őrizkedni, mindeneknél nyilván vagyon. Noha penig az előtt is végeztünk volt arról, mint azon által végeztünk most is újobban, hogy minden ember jó kéményeket tartson, azokat tisztán tartsák. Haminát kiváltképpen ház híján ne tartsanak. ÉS ha kik kéményeket tisztán nem tartanak, az elébbi rendelés szerént 1 forintra büntettessenek. Molnárok senki parancsolatnyára az városrul vizet ne el ne vegyék, hogy elegendő víz a városon ne légyen, alióquin veréssel büntettessenek.