A Csetényről készült legújabb képeslap, kattintásra megnézheted nagyban!

horizontal rule

horizontal rule

 

Honlap
Szervezők
Az idei túra
Az eddigi túrák
Képtár 2005
Képtár 2006
Képtár 2007
Képtár 2008
Képtár 2009
Képtár 2010
Miért szervezzük?
Térkép
Visszajelzés

Ide kattintva erről a nagyszerű lábbeliről tudhatsz meg egy-két dolgot


(-:  Nem csak ezért


:Hanem ezekért is

bulletSzeretünk kirándulni
bulletszeretünk új fiatalokkal megismerkedni
bulletszeretnénk közelebb kerülni a falunkbeli fiatalokhoz is
bulletszeretnénk, ha minél többen megismernék Jézus Krisztust!
 

Vele kapcsolatban hadd álljon itt egy
rövid bibliai igeversgyűjtemény:

Az evangéliumot hirdetem nektek…, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az írások szerint - feltámadt a harmadik napon.1

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet; 2 és megteremtette Isten az embert …férfivá és nővé teremtette őket. 3 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: "A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, bizony meghalsz." 4

Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is és ő is evett.5 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett 6,7 és a bűn zsoldja a halál. 8 És ezek elmennek az örök büntetésre. 9

De úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 10 és Ő a bűneinket maga vitte fel testében a fára, 11 hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 12 "Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?"13 Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. 14 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 15 És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embernek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.

16
Ma ha az Ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.17 Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik; 18 és félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.19 Mert ő megemésztő tűz. 20 Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van, 21 mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül
. 22

1 1Kor 15:1-4
2 1Mózes 1:1
3 1Mózes 1:27
4 1Mózes 2:16-17
5 1Mózes 3:6
6 Róma 5:12
7 Róma3:23
8 Róma 6:23
9 Máté 25:46
10 János 3:16
11 1Péter 2:24
12 János 3:16
13 Csel 16:30
14 Márk 16:16
15 Róma 10:9
16 Csel 4:12
17 Zsid 3:15
18 Zsid 9:17
19 Zsid 10:31
20 Zsid 12:29
21 Ézsiás 55:6
22 Róma 10:13

 

horizontal rule

Mai névnap: Honlap | Szervezők | Az idei túra | Az eddigi túrák | Képtár 2005 | Képtár 2006 | Képtár 2007 | Képtár 2008 | Képtár 2009 | Képtár 2010 | Miért szervezzük? | Térkép | Visszajelzés
A honlappal kapcsolatban ide írj: csetényforever
Utolsó módosítás: 2010. január 22.